آه که خیلی خیلی دلم گرفته. نمیدونم چرا بعد از این 54875487دو روز 54875487که به کلبه نیامدم  54875487چرا باید اینقدر ناامیدانه بنویسم. میدونم این نوشته ام خیلی غمگینه، اما چاره ای نیست چون هوای دلم حسابی گرفته و بارانیه ، اگرچه به ظاهر خندانم و با همه خوش و بش می کنم. اما دلم حال و هوای دیگه ای داره....
 54875487

به قول اون شاعر که نمیدونم کیه:
" میان جمعم من ولی دلم تنهاست
لبم چو گل خندان، دو دیده ام دریاست
لب از برون خندد، دل از درون گرید
ز برق چشمانم نشان غم پیداست
تو شاهدی ای غم.... 54875487 54875487

 54875487

 54875487منبع:
http://kolbehdarvishy.blogsky.com

منبع:
http://akesms.mihanblog.com