بی بهانه سلام ، 5487

 5487

مــن خوبم ،

 5487

گلایه ای نیست ،

 5487

قلبم می تپد ،

 5487

نگاهم می بیند ،

 5487

چرا اینگونه نگاهم می کنی ؟!

باور کن ...

هنوز هم وقتی دلتنگ میشم آرام و بی صدا اشک می ریزم ،

 5487

هنوز هم حرفهـــایم 5487 طعم دوست داشتن می دهد ،

چرا اینگونه نگاهم می کنی ؟!

 5487

به گندم زار سوگند ...

 5487

هنوز هم بی صبرانه روز را سپری می کنم به امید شب ،

 5487

هنوز هم شب غـــزل می شوم ، تا تو تــــرانه برویی،

به مـــــاه سوگند من همون ساقیت هستم ، که دیوانه وار مـــــاه را می پرستید !

منبع:
http://akesms.mihanblog.com