سکوت همیشه یار صمیمی و بی ریای من بوده مدتهاست که در پی سکوتی غم بار اسیرم 54875487 و هراز گاهی که میخواهم از ناگفته هایم سخن بگویم بغض اتشینی سکوت را 54875487 میهمان کلامم میکندسکوت ردپایی است از ناگفته ها...ناگفته هایی که مدتهاست زبان گفتنشان را نمیدانم ناگفته هایی که چون دردی غیر قابل التیام هر زمان 54875487 نیشتری بر قلب خسته و دردمند میزنند..انسانها چقدر متفاوتند و چقدر به هم شبیه دردهای مشابه برخوردهای متفاوت در پی هر صورتی سیرتی نهفته است و دلی گاهی به وضوح میشود در لابلای شادی ظاهری ادمها رنگ پر زنگ غصه را دید و گاهی هم میشود با شادی ناب انها شاد شد خندید..و غصه ها را بدرود گفت و چه زیباست وقتی با لبخندهایمان 54875487 شادی را به چشمان یکدیگر هدیه کنیم و میشود غصه ها را برای خودمان نگاه داریم 54875487 هرچند که خاطرات دفتر زندگیمان همیشه افکارمان را بدرقه میکند و گاهی میازارد اما میشود به جای اشک امید را به چشم و دلمان هدیه کرد 54875487
 54875487


منبع:
http://kolbehdarvishy.blogsky.com

منبع:
http://akesms.mihanblog.com