54875487
 54875487
در حریم لطیف شب بوها-زیر چتری از یاسها-با قلبی پر از دلواپسیها شب را به آغوش کشیده ام.فضای سینه ام بغض آلود است و دل تب کرده ام بی تاب! کاش همچون نیلوفری تا ماه قد می کشیدم.هرچه کنار پنجره منتظر می مانم شعری قدم به اتاقم نمی گذارد.امشب باز هم در کوچه باغهای دل قدم میزنم......باران ریز و آهسته میبارد...باد ستاره ها را با خود برده است! تو از من دور و دورتر می شوی و من هر چه دستهایم را دراز می کنم به تو نمی رسم.بی تو آسمان زیبا نیست


منبع:
http://kolbehdarvishy.blogsky.com

منبع:
http://akesms.mihanblog.com