عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت
صد شکر که این آمد وصد حیف که آن رفت


خداوند در این یکماه فرمان مبارزه با پاره ای از حیوانیت ما را صادر کرد تا در پرتو آن غلبه بر حیوانیتمان را تمرین کرده باشیم. نمی دانم چه قدر موفق بوده ایم.حداقل می توان گفت :خوشا آنان که این فرمان خداوند را شنیدند واطاعت کردند وبدا به حال کسانی که آن را نشنیده گرفتند و در حیوانیت خود غرق بودند و اندکی هم ازآن کنده نشدند....

عید اطاعت وبندگی را به همه شما مؤمنان تبریک وشاد باش عرض می کنم...

 5487
منبع:
http://akesms.mihanblog.com